WSPARCIE RENOWACJI ZABYTKÓW RUCHOMYCH W RAMACH NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

WSPARCIE RENOWACJI ZABYTKÓW RUCHOMYCH W RAMACH NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 06 czerwca 2024r. w Wieliczkach Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” Jarosław Franczuk na prośbę Wójta gminy Wieliczki Marka Dobrzynia oraz księdza proboszcza tutejszej parafii rzymskokatolickiej  ks. Antoniego Sawickiego spotkał się ze specjalistą renowacji dawnych instrumentów